Herneenpalkojen hernesisältö

Ostan kesäisin silloin tällöin litran herneitä. Herneet annetaan minulle yleensä niin, että koko satsi on pakattu muovipussiin. Lisäksi herneet on pakattu palkoihin niin, että jokaisessa palossa on muutama herne. Ne on siis lähes yksittäispakattu.

Tänä kesänä minulle tuli mieleeni kysymys: kuinka paljon litrassa herneitä itse asiassa on herneitä? Päätin mitata asian. Olin ystäväni mökillä ja hänellä sattui olemaan tarkoitukseen sopiva vaaka. Niinpä mittasimme ensin avaamattomien herneenpalkojen painon (ei yksittäin, vaan kaikki yhdessä). Ne painoivat 390 grammaa.

Avasin sitten palot ja otin niistä herneet erilleen. Sen jälkeen punnitsimme kaikki herneet (edelleenkään ei yksittäin, vaan kaikki yhdessä). Herneet painoivat 133 grammaa.

Herneenpalkojen hernesisältö saadaan laskemalla pelkkien herneiden painon prosentuaalinen osuus avaamattomien palkojen painosta, eli: 133 grammaa / 390 grammaa x 100 % = 34,1 %. Painon mukaan arvioituna litrassa herneenpalkoja on siis melko tarkalleen yksi kolmasosa herneitä.

On kuitenkin muistettava, että litra ei ole painon mittayksikkö vaan tilavuuden mittayksikkö. Tuloksemme ei siis välttämättä kerro, kuinka paljon herneitä on koko tilavuudesta. Olennainen kysymys tässä on se, että onko herneenpalon tiheys ja herneen tiheys sama, jolloin painosta laskettu hernesisältö vastaisi suoraan tilavuutena ilmoitettua hernesisältöä. Asiassa on kuitenkin vielä yksi mutta matkassa. Myyntipaukkauksessa herneenpalkojen välillä on ilmarakoja ja tilavuuden kannalta on myös oleellista, kuinka tiiviisti herneenpalot on pakattu. Jos niiden välissä on paljon ilmaa, litra sisältää vähemmän palkoja kuin tiiviimmin pakattu litra palkoja. Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, niin avattuina herneenpalkojen viemä tilavuus on suurempi kuin avaamattomina.

Mitä mittauksemme sitten oikeastaan kertoo? Ei oikeastaan muuta kuin sen, että herneenpalkoläjän biomassasta noin kolmannes on syötävää hernemassaa. Paitsi että jotkuthan käyttävät myös paloista osan. Olen itsekin joskus pureskellut palkoja ja näin saanut niistä makeaa mehua suuhuni. Eli mittauksemme ei kerro myöskään syötävän massan määrää. Kertooko se oikeastaan mitään järkevää?

On tällä mittaustuloksella ainakin yksi käytännön sovellus. Jos jossain ruokareseptissä käsketään laittamaan esimerkiksi 200 grammaa herneitä, voidaan tämän mittaustuloksen perusteella ostaa kaupasta kolminkertainen grammamäärä herneenpalkoja (koska herneitä on paloissa yksi kolmasosa, tarvitaan palkoja kolme kertaa herneiden haluttu grammamäärä).

Toinen mittaus

Kun olin kirjoittanut yllä olevan lyhyen herneanalyysin, tulin ostaneeksi taas litran herneitä ja päätin tehdä toistomittauksen. Alla on esitetty tulokset tästä lyhyesti:

Koko satsin paino: 533 grammaa
Pelkkien herneiden paino: 217 grammaa
Hernesisältö: 41 prosenttia.

Tuloksena on siis hieman suurempi hernesisältö kuin heinäkuussa tehdyssä mittauksessa. Vaikka ero ei ole suuri ja voi selittyä satunnaisella vaihtelulla, mutta on myös mahdollista, että herneiden suurempi koko loppukesästä voisi selittää eron. Tämän selvittämiseksi tarvittaisiin enemmän mittauksia eri aikoina vuodesta (erityisesti kesällä).

Lopuksi toivon että kukaan ei vedä tästä herneitä nenään.

Lyhyt kommentti ilmastonmuutoskeskustelusta

Puolitoista vai kaksi astetta? Jos voimme rajoittaa ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen, niin ilmastokatastrofi on vältetty, vai mitä? Jopa asiasta näennäisesti perillä olevat keskustelevat ikään kuin ilmastonmuutos vaikuttaisi haitallisesti vasta sitten kun tietyt lämpötilarajat tulevat vastaan.

Ilmastonmuutos on kuitenkin jo menossa, jos ei ehkä vielä aivan täysillä, niin hyvää vauhtia kuitenkin. Biosfäärissä esiintyy jo nyt eliölajien populaatioiden pienenemistä, elinalueiden kutistumista ja muita muutoksia. Jäätiköt kutistuvat ja merenpinta nousee.

Miten lämpötilan rajoittaminen kahteen asteeseen helpottaa jo kuolleiden luontokappaleiden tilannetta? Saavatko eliölajit elinalueensa takaisin, kun olemme rajoittaneet lämpenemisen onnistuneesti puoleentoista asteeseen?

Paranevatko terveytensä menettäneet ihmiset? Heräävätkö kuolleet takaisin henkiin? Kasvavatko jäätiköt takaisin? Laskeeko merenpinta? Saavatko korallit värinsä takaisin?

Minä seuraan päivittäin uusia ilmastonmuutokseen liittyviä tutkimustuloksia ja siellä raportoidaan jatkuvasti jo havaituista ilmastonmuutoksen erilaisista haitallisista vaikutuksista. Ilmastonmuutos niittää satoa jo nyt ja mitä me teemme?

Me keskustelemme asiasta tulevaisuuden ongelmana.

Posted in Ilmasto. Comments Off on Lyhyt kommentti ilmastonmuutoskeskustelusta