Uusia ilmastotutkimuksia, huhtikuu 2016

Tämä kirjoitus jäi roikkumaan tekeillä olevien kirjoitusteni pinoon. Julkaisen siihen mennessä valmiiksi saamani tekstin, koska ovathan nämä tutkimukset vieläkin melko tuoreita.

Stratosfääri on viilentynyt maailmanlaajuisesti vuosien 1979 ja 2014 välisenä aikana. Uudessa tutkimuksessa on selvitetty eri tekijöiden vaikutusta stratosfäärin lämpötilaan. Osoittautuu, että kasvihuonekaasujen lisääntyminen on aiheuttanut suurimman osan stratosfäärin viilenemisestä. Kasvihuonekaasujen vaikutus on ollut viilentävä koko mittaushistorian ajan. Otsonia vähentävien aineiden käyttö vähensi stratosfäärin otsonipitoisuutta ja viilensi siten stratosfääriä 1990-luvulla saakka. Sitten otsonia vähentävien aineiden käyttöä rajoitettiin ja niiden vaikutus stratosfäärin lämpenemiseen väheni. Sekä tulivuorten purkaukset että aurinkon aktiivisuussykli näkyvät stratosfäärin lämpötilassa hetkittäin, mutta niillä ei ole merkitsevää roolia stratosfäärin pidemmän ajan lämpötilakehityksessä. (Isolating the roles of different forcing agents in global stratospheric temperature changes using model integrations with incrementally added single forcings)

Grönlannin keski- ja pohjoisosissa on havaittu jäätikön sulavan pohjasta alkaen. Tämän on katsottu johtuvan poikkeuksellisesta geotermisestä lämmöstä. Uuden tutkimuksen mukaan tämä geoterminen lämpö on peräisin siitä, kun Grönlannin mannerlaatta liikkui kymmeniä miljoonia vuosia sitten maapallon vaipassa olleen kuuman kohdan yli. Tämä kuuma kohta on nykyään Islannin alla ja aiheuttaa Islannin vulkaaniset ilmiöt. (Melting at the base of the Greenland ice sheet explained by Iceland hotspot history)

Etelämantereen jäätikön jäämassa vähenee reunoilta jään sulaessa ja murtuessa irti. Jäämassa lisääntyy jäätikön sisäosien päälle satavan lumen ansiosta. Uudessa tutkimuksessa on selvitetty jäämassan lisääntymisen vaihtelun ja lämpötilan vaihtelun välistä yhteyttä viimeisen 31 000 vuoden aikana. Tutkimuksen tuloksien perusteella lämpötila ja jäämassan lisääntyminen ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa hyvin pitkän ajan tarkastelussa. Yhteyden voimakkuus kuitenkin näyttää vaihtelevan lyhyemmän ajan tarkastelussa eri tavalla kuin ilmastomallien simulaatioissa. Tutkijoiden mielestä tämä aiheuttaa sen, että ilmastomallien antamiin ennusteisiin Etelämantereen jäämassan kehittymisestä tulisi suhtautua varovaisesti. (Variable relationship between accumulation and temperature in West Antarctica for the past 31,000 years)

Tundran ikiroudan sulaminen aiheuttaa muutoksia pinnan energiataseeseen. (Tundra permafrost thaw causes significant shifts in energy partitioning)

Advertisements
Posted in Ilmasto. Comments Off on Uusia ilmastotutkimuksia, huhtikuu 2016
%d bloggers like this: