Susien suuri merkitys luonnolle

On yleisesti tiedossa, että sudet tappavat toisia eläimiä. Susien läsnäolo kuitenkin antaa mahdollisuuden elämään monille lajeille. Yellowstonen kansallispuistoon palautetulla susikannalla on ollut elvyttävä vaikutus alueen luontoon ja sudet ovat vaikuttaneet jopa jokien virtaukseen.

YSsusi

Susia pidetään yleisesti vahinkoeläiminä, jotka olisi parasta tappaa pois häiritsemästä ihmisten elämää. Susilla on kuitenkin oma tärkeä roolinsa ekosysteemissä. Tarina Yellowstonen susista antaa kuvan susien merkityksestä koko luonnolle.

Sudet hävitettiin suuresta osasta Yhdysvaltoja 1900-luvun alkupuolella. Vuonna 1973 susi listattiin uhanalaiseksi ja Yellowstonen kansallispuistosta tuli yksi kolmesta alueesta, joissa susikannan haluttiin elpyvän.

Yellowstonen kansallispuistossa ei tuolloin ollut ollut yhtään susia kymmeniin vuosiin. Peurat laidunsivat Yellowstonen niityillä ja maisema oli kovan laidunnuksen seurauksena karu. Kasvillisuus oli lähes olematonta peurojen laiduntaessa kasvit pois.

Vuosien 1995 ja 1997 välillä kansallispuistoon istutettiin 41 sutta tarkoituksena elvyttää alueen susikanta. Susien saapuessa alueella alkoi tapahtua huomattavia muutoksia, vaikka susia olikin melko vähän. Sudet alkoivat tietysti saalistaa peuroja ruuakseen, mutta tämä on vasta osa tarinaa.

Susien vaikutus ekosysteemiin

Merkittävämpää on se, että peurojen käyttäytyminen muuttui susien tulon seurauksena. Peurat alkoivat kartella tiettyjä alueita, joissa ne joutuivat alttiiksi susille. Sellaisia alueita olivat esimerkiksi laaksot ja rotkot. Nuo alueet alkoivat heti uudistua laidunnuksen vähennyttyä.

Joillakin paikoilla puut alkoivat kasvaa viisi kertaa korkeammaksi kuin aiemmin. Laaksot metsittyivät nopeasti. Tämän jälkeen linnut saapuivat alueelle. Alueen lintujen määrä kasvoi huomattavasti. Majavat alkoivat lisääntyä, koska ne syövät puita, joita alueella oli taas saatavilla. Majavat taas tunnetusti muokkaavat ympäristöään rakentamalla patoja jokiin, jolloin ne luovat uusia elinympäristöjä vesistöissä eläville lajeille, kuten saukoille, kaloille, liskoille ja sammakoille.

Sudet tappoivat myös kojootteja, mikä lisäsi alueen pieniä jyrsijöitä ja jäniseläimiä. Tämä taas toi alueelle lisää haukkoja, näätäeläimiä, kettuja ja mäyriä. Korpit ja kotkat tulivat alueelle nauttimaan susien jättämistä raadoista. Myös karhuille tilanne muuttui paremmaksi ja ne alkoivat lisääntyä alueella. Karhuille tilanne muuttui paremmaksi myös siksi, että alueella kasvoi nyt enemmän marjakasveja. Karhut voimistivat susien aloittamaa muutosta saalistamalla myös peuroja.

Susien vaikutus jokiin

Susien vaikutus ei kuitenkaan rajoittunut vain elolliseen luontoon, vaan ne vaikuttivat myös alueen jokien käyttäytymiseen. Susien tultua alueelle jokien mutkittelu väheni. Jokien aiheuttama eroosio väheni ja niiden kulkukanavat kaventuivat. Lampia ja koskia muodostui enemmän. Kaikki tämä oli hyväksi alueen elolliselle luonnolle.

Jokien muutos liittyi susien tuloon alueelle. Tämä johtui siitä, että alueella lisääntyneet metsät vakauttivat maaperän. Jokien penkat eivät sortuneet enää niin helposti joen kuluttavan vaikutuksen alla. Jokien uoma pysyi aiempaa vakaampana.

Näin pieni määrä susia saa aikaan suuria muutoksia, joista suuri osa on myönteisiä ja ehkä jopa elintärkeitä ekosysteemille. Susien vaikutus ei jää pelkästään elolliseen luontoon, vaan ne vaikuttavat myös alueen maantieteeseen. Susien läsnäolo luo otolliset olosuhteet monimuotoiselle elämälle.

Lähteet:

This Will Shatter Your View of Apex Predators: How Wolves Change Rivers – National Geographic (2014). Tämä kirjoitus perustuu linkin takaa löytyvään videoon.

Wolves in Yellowstone