Uusia ympäristötutkimuksia 3

costaricaMaa

Metsänkaatokiellolla on ollut myönteiset vaikutukset Costa Ricassa

Vuonna 1996 Costa Ricassa tuli voimaan metsänkaatokielto. Uuden tutkimuksen (Fagan ja muut, 2013) mukaan vanhojen metsien hävikki on pienentynyt noin 1,2-2,2 prosenttia vuodessa kiellon jälkeen Costa Rican pohjoisosissa. Alueen metsäpeite on jopa hieman kasvanut, vaikka viljelysmaiden pinta-ala on kasvanut samaan aikaan. Näyttää siis siltä, että metsien suojelutoimet ovat vähentäneet vanhojen metsien hävikkiä ja ohjanneet viljelysmaiden laajenemista vanhoista metsistä muille alueille.

Fukushiman ydinonnettomuus havaittavissa Itämeren kaloissa

Uudessa tutkimuksessa (Kanisch ja Aust, 2013) on selvitetty sitä, että vaikuttiko Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden laskeuma radioaktiivisten aineiden pitoisuuksiin Pohjois-Atlantin ja Itämeren kaloissa. Kalanäytteistä testattiin cesiumin (Cs) isotooppeja 134 ja 137. Itämeren kalanäytteistä löydettiin kohonneita cesium-134:n pitoisuuksia Fukushiman onnettomuuden jälkeen, jonka jälkeen pitoisuudet ovat laskeneet.

Pitoisuuden nousu oli hyvin vähäinen. Grönlannin lähellä cesium-134:n pitoisuus nousi noin neljä prosenttia Fukushiman onnettomuutta edeltävästä tasosta ja itämerellä vastaava nousu oli vain 0,1 prosenttia. Pitoisuuden nousu ei ole sitä luokkaa, että siitä pitäisi huolestua nykyisten säteilysäännösten perusteella.

Japanin historian suurin tsunami löydetty

Joukko tutkijoita Koji Minouran johdolla ovat löytäneet todisteita satoja vuosia sitten tapahtuneesta valtavasta tsunamista Japanin pohjoisosista. Shimokitan dyyneiltä löytyi kaksi hiekkakerrosta, jotka nähtävästi ovat syntyneet tsunamin vaikutuksesta. Tsunamin arvioidaan olleen yli 20 metrin korkuinen ja ulottuneen 1,4 kilometriä sisämaahan. Näin ollen tsunami olisi ollut Japanin historian suurin.

Tsunami ilmeisesti syntyi Kuriilien haudassa tapahtuneessa maanjäristyksessä melkein 700 vuotta sitten. Kuriilien alueelta alkavien tsunamien esiintymisväli on noin 400 vuotta. Viimeisin poikkeuksellisen suuri Kuriilien alueelta peräisin oleva tsunami tapahtui vuonna 1611, joten on mahdollista, että Japanin pohjoisosiin iskee poikkeuksellisen suuri tsunami joskus lähitulevaisuudessa.

Luonnon monimuotoisuuden mittaamisesta

Luonnon monimuotoisuus on monen uhan alla. Olisi tärkeää tietää, mitä menetetään, missä ja miksi. Lisäksi olisi tärkeää tietää, mitkä keinot auttaisivat asiassa parhaiten. Luonnon monimuotoisuuden mittaaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä lajeja on suuret määrät pienillä alueilla ja lajien määrittäminen vie aikaa. Uudessa tutkimuksessa (Ji ja muut, 2013) on käytetty teknologiaa, jota he nimittävät “metaviivakooditekniikaksi”. Tämän teknologian avulla voidaan määrittää lajikirjo ympäristöstä otetusta näytteestä, joka sisältää lajien DNA:ta.

Teknologiaa testattiin tunnettujen näytesarjojen avulla. Kyseiset näytteet oli kerätty Malesiasta, Kiinasta ja Isosta-Britanniasta. Lajeja näytesarjassa oli 55813 ja niiden lajimäärittelyyn oli kulunut 2505 työtuntia lajimäärityksen asiantuntijoilta. Uudella mittausteknologialla saadut tulokset vastasivat tunnettuja tuloksia. Vanhoihin menetelmiin verrattuna uusi menetelmä näyttää antavan kattavamman lajitunnistuksen monta kertaa nopeammin. Lisäksi menetelmä on helposti toistettavissa, eikä se tarvitse niin paljon lajimäärityksen asiantuntemusta.

Pahin saastuttajavähemmistö vastaa suuresta osasta sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä

Grant ja muut ovat selvitelleet sähköntuotannon hiilidioksidpäästöjä maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen tuloksien mukaan sähköntuotantolaitoksista pahimmat saastuttajat vastaavat suuresta osasta sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä. Tutkimusartikkelissa kerrotaan lisäksi, että jos kaikista pahimmille 5 prosentille tuotantolaitoksista laitettaisiin hiilidioksidin päästörajat, voitaisiin saavuttaa jopa 44 prosentin päästövähennykset koko sähköntuotantosektorilla.

Lyhyesti:

– Ruotsin järvien planktonlajistossa tapahtuu muutoksia (lajikirjossa ja levinneisyysalueissa), jotka näyttävät johtuvan ilmaston lämpenemisestä. (Hallstan ja muut, 2013.)

– Lyhytaikainen altistus happamammalle vedelle saa aikaan pitkään kestävän vaikutuksen osterintoukilla. (Hettinger ja muut, 2013.)

Lähteet:

M E Fagan et al 2013, Land cover dynamics following a deforestation ban in northern Costa Rica, Environ. Res. Lett. 8 034017 doi:10.1088/1748-9326/8/3/034017. [tiivistelmä, koko artikkeli]

Simon Hallstan, Cristina Trigal, Karin S. L. Johansson, Richard K. Johnson, The impact of climate on the geographical distribution of phytoplankton species in boreal lakes, Oecologia, July 2013, DOI: 10.1007/s00442-013-2708-6. [tiivistelmä]

Annaliese Hettinger, Eric Sanford, Tessa M. Hill, Elizabeth A. Lenz, Ann D. Russell, Brian Gaylord, Larval carry-over effects from ocean acidification persist in the natural environment, Global Change Biology, DOI: 10.1111/gcb.12307. [tiivistelmä]

Don Grant, Andrew Jorgenson, Wesley Longhofer, Targeting electricity’s extreme polluters to reduce energy-related CO2 emissions, Journal of Environmental Studies and Sciences, July 2013, DOI: 10.1007/s13412-013-0142-z. [tiivistelmä]

Yinqiu Ji, Louise Ashton, Scott M. Pedley, David P. Edwards, Yong Tang, Akihiro Nakamura, Roger Kitching, Paul M. Dolman, Paul Woodcock, Felicity A. Edwards, Trond H. Larsen, Wayne W. Hsu, Suzan Benedick, Keith C. Hamer, David S. Wilcove, Catharine Bruce, Xiaoyang Wang, Taal Levi, Martin Lott, Brent C. Emerson, Douglas W. Yu, Reliable, verifiable and efficient monitoring of biodiversity via metabarcoding, Ecology Letters, DOI: 10.1111/ele.12162. [tiivistelmä, koko artikkeli]

G. Kanisch and M.-O. Aust, Does the Fukushima NPP disaster affect the caesium activity of North Atlantic Ocean fish?, Biogeosciences, 10, 5399-5410, doi:10.5194/bg-10-5399-2013, 2013. [tiivistelmä, koko artikkeli]

Koji Minoura, Shin-ichi Hirano, Tsutomu Yamada, Identification and possible recurrence of an oversized tsunami on the Pacific coast of northern Japan, Natural Hazards, September 2013, Volume 68, Issue 2, pp 631-643, DOI: 10.1007/s11069-013-0640-z. [tiivistelmä]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: