Uusia ympäristötutkimuksia

Tässä esitellään lyhyesti joitakin uusia ympäristöaiheisia tutkimuksia.

Vesuvius

Itämeren ravinnekuorma tulevaisuudessa

Uudessa tutkimuksessa on selvitetty Itämeren ravinnekuorman muutoksia tulevaisuudessa ilmaston ja ihmisten toimien sekä väkimäärän muuttuessa. Kaikissa tutkimuksessa mukana olleissa ilmastoskenaarioissa ravinnekuorma kasvaa seuraavan sadan vuoden aikana. Ravinnekuorman kannalta ihmisten toimien ja väkimäärän muutokset ovat merkittävämpiä kuin ilmaston muuttuminen koko Itämerta tarkasteltaessa. Tässä on kuitenkin eroja alueellisesti siten, että eteläisemmillä alueilla ihmisten toimien ja väkimäärän muutokset ovat tärkeämpiä, kun taas pohjoisemmilla alueilla ilmaston muuttuminen on merkittävämpää ravinnekuormalle. Ravinnekuorma näyttää joka tapauksessa kasvavan, mutta tilannetta voidaan helpottaa sopivilla toimilla.

Hanna Eriksson Hägg, Steve W. Lyon, Teresia Wällstedt, Carl-Magnus Mörth, Björn Claremar, Christoph Humborg, Future Nutrient Load Scenarios for the Baltic Sea Due to Climate and Lifestyle Changes, AMBIO, June 2013, DOI: 10.1007/s13280-013-0416-4. [tiivistelmä]

Helsingin säärintamat

Helsingin yliopiston tutkija Victoria Sinclair on selvitellyt Helsingissä esiintyvien säärintamien ominaisuuksia ja esiintymistiheyttä. Kuuden vuoden aikana havaittiin 855 säärintamaa, joista 332 oli kylmiä rintamia, 236 lämpimiä rintamia ja 287 okkluusiorintamia. Tämä vastaa yhtä rintamaa 2,6 päivässä. Eniten rintamia esiintyi vuodenajoista talvella ja vuorokaudenajoista päivällä.

Havaittujen säärintamien perusteella muodostettiin keskimääräiset säärintamat. Lämpimään rintamaan liittyy muun muassa noin neljän celsiusasteen lämpeneminen ja pitkittynyt, heikko tai keskimääräinen sade. Kylmässä rintamassa sää viilenee noin 4,4 celsiusastetta ja sade on keskimääräistä.

Victoria A. Sinclair, A six-year climatology of fronts affecting Helsinki, Finland and their boundary layer structure, Journal of Applied Meteorology and Climatology 2013, doi: http://dx.doi.org/10.1175/JAMC-D-12-0318.1. [tiivistelmä]

Brasilian sähköntuotannon lisääntyminen ja ydinvoima

Talouskasvun tukemiseksi Brasiliassa on tarve kasvattaa sähköntuotannon kapasiteettia. Tällä hetkellä Brasiliassa tuotetaan suurin osa sähköstä uusiutuvilla energiamuodoilla minkä odotetaan jatkuvan koko kuluvan vuosisadan ajan. Sähköntuotantoa ei kuitenkaan enää voida kasvattaa vesivoimalla, vaan lisäsähkö on tuotettava lämpövoimalla. Brasiliassa saatavilla olevien lämpövoimaratkaisujen joukossa ydinvoimalla on tärkeitä etuja muihin verrattuna. Brasilian hallitus onkin päättänyt käyttää ydinvoimaa sähköntuotannon kasvattamiseen 8000 megawatilla.

Ydinvoiman käyttö sähköntuotannossa on ollut kiistanalainen asia ja vuoden 2011 onnettomuus Fukushiman ydinvoimalassa on saanut jotkut maat arvioimaan ydinenergiaohjelmansa uudelleen. Uudessa tutkimusartikkelissa esitetään, että ydinvoiman käyttö tuo Brasilialle tärkeitä hyötyjä: energiaturvallisuus paranee, Brasilian sähköntuotanto säilyy yhtenä maailman puhtaimmista, sähköverkon luotettavuus ja turvallisuus paranee sekä käyttökustannukset pienenevät.

Ricardo Luis Pereira dos Santos, Luiz Pinguelli Rosa, Maurício Cardoso Arouca, Alan Emanuel Duailibe Ribeiro, The importance of nuclear energy for the expansion of Brazil’s electricity grid, Energy Policy, http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.05.020. [tiivistelmä]

Lyhyesti

Kalalajin kyky tunnistaa petoja heikkenee hiilidioksidipitoisuuden noustessa. [Chivers ja muut, tiivistelmä]

Ilmastonmuutoksen epäilystä ei ole tullut valtavirtailmiötä Saksassa. Ilmastonmuutoksen epäily on yhteydessä vähäiseen ympäristötietämykseen ja vähäiseen riskien tiedostamiseen. [Engels ja muut, tiivistelmä]

Uudessa tutkimuksessa on havaittu Grönlannista otetusta jääkairanäytteestä vuonna 79 tapahtuneen tulivuori Vesuviuksen purkauksesta aiheutunut kerros. [Barbante ja muut, tiivistelmä, koko artikkeli]

Galaktisten kosmisten säteiden muutosten ja alapilvien määrän muutoksien välillä ei ole yhteyttä. [Rawal ja muut, tiivistelmä]

Päivän minimi- ja maksimilämpötilojen erotus on keväällä merkitsevästi yhteydessä miesten itsemurhien määrään uuden Helsingissä tehdyn tutkimuksen mukaan. Samanlaista yhteyttä ei löydetty naisilta. [Holopainen ja muut, tiivistelmä]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: