Tutkimuksia nousevasta merenpinnasta

Tässä käydään lyhyesti läpi muutaman jo jonkin aikaa sitten julkaistun merenpinnan nousuun liittyvän tutkimuksen tuloksia.

merenpinta

Ilmaston lämpenemisen myötä maailman merien keskimääräisen pinnan odotetaan nousevan. Viime vuosikymmeninä merenpinnan onkin havaittu nousevan, mutta milloin merien pinta oikein lähti nousemaan nykytahdilla? Tähän kysymykseen ovat pyrkineet antamaan vastauksen Gehrels ja Woodworth uudessa tutkimuksessaan. Koska merenpinnan suorat mittaukset eivät ulotu tarpeeksi pitkälle menneisyyteen, tutkimuksessa yhdistettiin merenpinnan mittaukset ja merenpinnan tasoa erisuorasti osoittavat proksit. Tutkimuksessa arvioitiin seitsemältä Pohjois-Atlantin, Australian ja Uuden-Seelannin rannikoilla sijaitsevilta paikoilta merenpinnan nousun alkukohta eli se kohta, jolloin merenpinta lähti nousemaan pitkän ajan vaihtelua nopeammin. Tutkimuksen tuloksien mukaan merenpinta lähti nousemaan kaikilla tutkimuksen paikoilla 40 vuoden aikavälillä vuoden 1925 ympärillä. Tutkijat arvelevat, että 1900-luvun alkupuolen merenpinnan nousu johtui pääasiassa pohjoisen pallonpuoliskon jäätiköiltä, erityisesti Grönlannista ja arktisen alueen pieniltä jäätiköiltä, tulevista sulamisvesistä.

Menneiden aikojen merenpinnan rekonstruktiot ovat kuitenkin melko epävarmoja ja niiden parantamiseksi tehdään jatkuvasti kehitystyötä. Uudessa tutkimuksessa Hamlington ja muut ovat käyttäneet merenpinnan lämpötilan mittauksia tukemaan merenpinnan tason mittauksia ja näin ovat saaneet aikaan aiempia paremman rekonstruktion merenpinnasta vuodesta 1900 nykypäivään. Uutta menetelmää testattiin Tyynenmeren mittauksilla ja merenpinnan lämpötiloilla parannettu rekonstruktio antoi tarkemman tuloksen kuin pelkkiä merenpinnan tason mittauksia käyttävä tutkimus.

Menneiden aikojen merenpinnan muutoksista voidaan myös saada viitteitä siitä, mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua. Wolf Berger, Kalifornialaisen Scripps-insituutin tutkija, on selvitellyt merenpohjan näytteiden perusteella, miten nopeita merenpinnan muutokset ovat olleet menneisyydessä. Tutkimuksen tuloksien perusteella nopeiden merenpinnan nousujen aikana tyypillinen nousutahti on ollut noin 1,2 metriä vuosisadassa. Yli viisi metriä vuosisadassa nouseva merenpinta näyttää olevan hyvin poikkeava tilanne. On kuitenkin huomattava, että tutkimuksen ajallinen erottelukyky on tuhansia vuosia, joten satojen vuosien aikaskaalalla tapahtuvia hyvin nopeita muutoksia ei tämän tutkimuksen perusteella voida sulkea pois laskuista.

Yleisesti ottaen menneet merenpinnan muutokset näyttävät Bergerin tutkimuksen mukaan ajoituksensa osalta seuraavan maapallon ratamuutoksien jaksoja (eli Milankovichin jaksoja) viimeisen 400 000 vuoden aikana, mutta sitä ennen joinakin ajanjaksoina ratamuutoksien vaikutus näyttää olleen pieni.

Tutkimuksen tuloksissa näkyy myös se, että kun merenpinta on lähtenyt nousemaan, se on jatkanut nousuaan tuhansien vuosien ajan. Tämä viittaa siihen, että koska merenpintaa säätelee voimakkaasti napajäätiköiden sulaminen ja jäätyminen, niin merenpinnan nousu saattaa aiheuttaa jäätiköiden lisäsulamista ja siten nostaa merenpintaa lisää. Joskus ehdotettu merenpinnan päinvastainen vaikutus (jossa merenpinnan nousu lisäisi jäätiköitymistä) näyttää tämän tutkimuksen perusteella hyvin poikkeukselliselta tilanteelta.

Lähteet:

Wolf Berger, Milankovitch tuning of deep-sea records: Implications for maximum rates of change of sea level, Global and Planetary Change, http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.10.013. [tiivistelmä]

W. Roland Gehrels, Philip L. Woodworth, When did modern rates of sea-level rise start?, Global and Planetary Change, http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.10.020. [tiivistelmä]

Hamlington, B. D., R. R. Leben, and K.-Y. Kim (2012), Improving sea level reconstructions using non-sea level measurements, J. Geophys. Res., 117, C10025, doi:10.1029/2012JC008277. [tiivistelmä]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: