Uusi tutkimus pandojen geneettisen vaihtelun tilanteesta

Uuden tutkimuksen mukaan pandojen kanta on toistaiseksi pystynyt säilyttämään geneettisen vaihtelunsa kannan nopeasta vähenemisestä huolimatta. On kuitenkin todennäköistä, että geneettinen vaihtelu alkaa vähetä, ellei toimiin ryhdytä pandakannan kasvattamiseksi.

Isopanda (Ailuropoda melanoleuca) eli panda oli lähellä sukupuuttoa 1980-luvulla. Tämän aiheutti yhdistelmä eri tekijöistä, joita olivat metsien kaataminen, bambun voimakas häviäminen sen tärkeimmiltä elinalueilta, salametsästys sekä eläinyksilöiden kiinniotto eläintarhoja varten. Tämä kaikki aiheutti yli 1000 pandan kuoleman 1950-luvulta lähtien.

Pandakannan nopean vähenemisen on ajateltu uhkaavan vakavasti kannan elinvoimaisuutta. Uudessa tutkimuksessa asiaa on selvitetty pandayksilöiden genotyyppejä tutkimalla. Tutkimuksessa havaittiin, että pandojen kannan nopea väheneminen ei ole vielä merkittävästi vähentänyt kannan geneettistä vaihtelua. Myöskään kahden nopeiten vähentyneen paikallisen kannan (Minshanin ja Qionglain kannat) geneettinen vaihtelu ei ollut vähentynyt merkittävästi.

Tulokset ovat ristiriidassa aikaisempien oletuksien kanssa. Tämä saattaa johtua siitä, että vielä ei ole kulunut tarpeeksi aikaa kannan vähenemisestä (enimmillään 10 pandasukupolvea), jotta geneettinen vaihtelu olisi ehtinyt vähentyä. On myös mahdollista, että aiemmissa tutkimuksissa on aliarvioitu pandakannan kokoa nopean vähenemisen aikana.

Tutkimuksen tiivistelmässä kuitenkin varoitetaan, että jos elinympäristöjen pirstaloituminen jatkuu ja pandojen siirtyminen uusille alueille pysyy vähäisenä, niin on odotettavissa kannan geneettisen vaihtelun vähenevän. Tutkimuksen tuloksissa näkyy, että pandakanta on toistaiseksi pystynyt vastustamaan ympäristöuhkien tuomia uhkia. Pandakannan säilyttämiseksi tarvitaan silti toimia, kuten pirstaloituneiden elinympäristöjen eheyttämistä ja menetettyjen elinympäristöjen saattamista uudelleen elinkelpoiseksi pandoille. Toimiin olisi ryhdyttävä heti, jotta kannan geneettinen vaihtelu saadaan säilytettyä.

Lähde:

Lifeng Zhu, Yibo Hu, Dunwu Qi, Hua Wu, Xiangjiang Zhan, Zhejun Zhang, Michael Bruford, Jinliang Wang, Xuyu Yang, Xiaodong Gu, Lei Zhang, Baowei Zhang, Shanning Zhang, and Fuwen Wei, “Genetic consequences of historical anthropogenic and ecological events on giant pandas”, Ecology, 2013, http://dx.doi.org/10.1890/12-1451.1. [tiivstelmä]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: